Oppsagt fra Trondheim kommune for lovlige ytringer på Alternativ media

Mandag den 30. mars fikk Anneli Virtanen, via et rekomandert brev fra Kommunaldirektøren i Trondheim kommune, oppsigelse fra sin stilling som driftsleder i Trondheim Bydrift.

Dette skjer etter hva Anneli opplever som en prosess som minner om en ren heksejakt med trakassering, utfrysning og mobing siden starten av desember.

Anneli har sammen sin samboer Ronny Rønning vært aktiv hos Alternativ Media, som for stadig flere lesere og seere har blitt kjent for sine politisk ukorrekte artikler og livesendinger. Dette er ifølge hennes ledere, Bydriftsjef Per Øystein Karlsen og avdelingsleder Roger Hagestuen, uforenelig med å være driftsleder i Trondheim bydrift, hvor hun har hatt ansvaret for trær, planter og parkanlegg i Trondheim sentrum.

Etterhvert som Anneli har påvist at en oppsigelse på grunnlag av hennes lovlige aktiviteter på fritiden er lovstridig, har det til stadighet, gjennom utallige og utmattende møter, dukket opp nye kreative argumenter – som at hun skal være en «sikkerhetsrisiko», «bruk av høyreekstrem symbolikkbruk», sistnevnte forankret i at Alternativ Media hadde hengende et norsk flagg og en vikingeøks på veggen i studioet, og at hun har hatt kontakt med noen medlemmer i NMR fra når hun bodde i Sverge – har også blitt trukket frem. Og på toppen av det hele har hun blitt sammenlignet med terroristen og massemorderen Anders Behring Breivik.

Anneli og Alternativ Media besitter store mengder dokumentasjon på hennes lederes håndtering av saken. Deres uttalelser og handlinger indikerer sterkt at også politiske aktører har medvirket.

Denne dokumentasjonen er nå overlevert Annelis jurister som jobber aktivt med saken. Trondheim Kommune har fått oversendt prosessvarsel fra hennes jurister, noe som sannsynligvis motiverte til en endelig avgjørelse fra kommunen, som til da ikke har vist noe annet en handlingslammelse og uthaling.

Alternativ Media har tidligere eksponert lydopptak og andre bevis for hennes lederes oppførsel. Dette er bare toppen av isfjellet av dokumentasjon og bevis Virtanen besitter, som nå er overlevert hennes jurister. Etter å ha vurdert dokumentasjonen kategoriserer de behandlingen av henne som meget alvorlig.

Vi vil kontinuerlig rapportere videre om utviklingen i denne saken, og oppfordrer alle som står for ytringsfriheten til å gi Anneli all den støtte og oppmuntring hun kan få.