Hvordan står det til med ytringsfriheten?

Den såkalte rasismeparagrafen er faktisk Grunnlov-stridig og den er lik i Norge og Sverige.

Ytringsfriheten er død både i Norge og Sverige. Kriminelle dommere har tatt totalt over. I Sverige er det bare mer kjent enn i Norge, fordi det skjer oftere.

Annonser
Read More

» Stay-Behind» eller «Den Fjerde Tjeneste»

«Jeg vet at jeg utfordrer sterke krefter som innbitt kjemper mot at sannheten skal bli kjent. Den som gjør det må regne med hard medfart. Etter at jeg stod frem i Lund-høringen i Stortinget, har disse kreftene grepet fatt i meg. Nå skal den tillit jeg har brytes ned. Men jeg har vært ute en vinternatt før. Jeg vet hva jeg snakker om og er ikke ute i noe annet ærend enn å fortelle det som er sant. «

Read More