Steve Bannon har her et veldig viktig poeng.

Muhammedanisme forkledd som religionen islam er nemlig ikke en religion, men en totalitær ideologi forkledd som religion. Våre myndigheter er nødt til å innse dette og forby Moskeer og Imamer som promoterer Koranen og sharia i nåværende form. Skal islam som betyr å underkaste seg en Gud på arabisk overleve i verden, må Koranen reformeres som Det gamle testamentet er blitt.

Annonser
Read More

Norge for alle andre enn etniske nordmenn?

Budskapet til Løgnaslaget var overtydelig og deres mening om Merete Hodne udiskutabel. Hva Løgnaslaget gjør, er å bruke satire som bakteppe for et reelt politisk budskap: I en revy er jo alt lov, selv ærekrenkelser og hatretorikk. Løgnaslaget tok på seg rollen som en moderne inkvisisjon på vegne av det offentlige: motstand mot islam kan ikke tåles. Det paradoksale er at Merete Hodne ble slått i hartkorn med nazister fordi hun vil beskytte Norge mot en religion som faktisk har et folkemord på samvittigheten. Når retten hevder at tilhørerne ikke oppfattet det slik, blir det en intellektuell øvelse på barnehagenivå.

Read More