Første dom i Storbritannia, mor dømt for kjønnslemlestelse av 3 årig datter.

Dette er en middelaldersk skikk som ikke kan tolereres i samfunnet vårt, og alle som er skyldige i dette barbariet som går ut over små jenter og kvinner må straffes strengt. En må få slutt på FMG.

Annonser
Read More

HISTORISK TILBAKEBLIKK PÅ PRINSIPIELT VIKTIGE YTRINGSFRIHETS SAKER.

Ytringsfriheten er i ferd med å bli tema nummer en i alternative kretser utenfor MSM (Main Stream Mediene). Mange oppdager at de er redde for å si hva de mener. De ser de store avisene stenger sine kommentarfelt og Facebook driver politisk sensur. Mediene tar i liten grad inn meninger fra mennesker som er ekstremt kritisk til systemet. Det er en ubalanse i formidling av kritikk og ros som gjør at en mer enn kan antyde at mediene fungerer som en falsk grasrot. Det begynner å gå opp for folk at de kontrolleres av voldelige ideologier.

Read More