Er livet virkelig eller bare en illusjon?

Er det andre enn meg som har begynt å lure på om livet vi lever er virkelig eller resultat av noen høyerestående vesener som rett og slett kjeder seg såpass …

Annonser
Read More

Steve Bannon har her et veldig viktig poeng.

Muhammedanisme forkledd som religionen islam er nemlig ikke en religion, men en totalitær ideologi forkledd som religion. Våre myndigheter er nødt til å innse dette og forby Moskeer og Imamer som promoterer Koranen og sharia i nåværende form. Skal islam som betyr å underkaste seg en Gud på arabisk overleve i verden, må Koranen reformeres som Det gamle testamentet er blitt.

Read More