Sannfinnländarna kräver att asylsökare som blivit nekade asyl ska hållas i förvar

Enligt sannfinnländarna är finska regeringens huvudsakliga uppgift att skydda dess medborgare. Det innebär att asylsökare som kan utgöra ett hot bör tas i förvar. Efter att en iransk man den …

Annonser
Read More