Burde vi la immigranters IQ bestemme om de får bli i landet?

Nå er det nok en del som lurer på hva jeg legger i overskriften, og hvorfor man bør se på gjennomsnitts IQen i de landene Norge tar imot mennesker fra …

Annonser
Read More