Home

Welcome to your new site.

Welcome to your new site! You can edit this page by clicking on the Edit link. For more information about customizing your site check out http://learn.wordpress.com/

Latest from the Blog

Svensk studie: 20% høyere dødelighet enn normalt etter to doser.

Fortielsen i massemedia fremstår som øredøvende og avlørende, når en svensk studie som burde generert sjokkbølger langt innover i de late og initiativløse redaksjonene, blir oversett etter alle kunstens regler. Ifølge en 34 sider lang artikkel fra en stor svensk undersøkelse, publisert av The Lancet, fremgår det at av de 4,03 millioner som har latt […]

Forsynings- og matvarekrise neste. Eliten setter inn støtet!

Fra Club of Rome til Global Public Private Partnership: I utgave 5 skrev jeg om etableringen av den privatfinansierte tenketanken Club of Rome (COR) i 1968 og den enorme innflytelsen COR fikk i siste del av forrige århundre, da kanskje spesielt  gjennom rapporter som «Limits To Growth» (1972) og «The First Global Revolution» (1991), som  ikke […]

Kunne pandemien vært stoppet for lenge siden? Hva visste FHI?

I desember 2019 begynte det å gå rykter om et virus-utbrudd i Wuhan, Kina. Utbruddet blebagatellisert, men 23 januar 2020 loggførte Kina sine første smittede og dagen etter det førstedødsfallet 27. januar viste loggen 2.835 smittede og 81 døde, og med det var samtlige ansvarligehelseøyne verden rundt festet på Wuhan og Kina i jakten på […]

Get new content delivered directly to your inbox.