Om oss

Rapport-X er ment å være en nyhetsportal som presenterer nyheter og samfunnsaktuelle saker på en så objektiv måte som overhodet mulig.

Dette målet er det selvfølgelig ikke like lett å opprettholde i alle artikler vi publisere, og vi ber derfor leserne om å engasjere seg, og komme med tilbakemeldinger på de sakene vi ikke greier å overholde objektivitetsprinsippet.

Vi oppfordrer også de som ønsker og er i stand til å bidra med saker om å gjøre det, helt uavhengig av hvilket politisk ståsted man måtte ha, og vi lar i stor grad våre bidragsytere selv bestemme hva de ønsker å skrive om så lenge de forsøker å forholde seg til fakta i saken og søker en viss grad av objektivitet i sin presentasjon av den.

To måter å bidra på

Det er i dag to måter man kan bidra med artikler på til Rapport-X, og den ene og kanskje enkleste er ved å sende oss en sak via vårt kontaktskjema.

Artikkelen vil da bli sjekket for fakta, før den blir publisert anonymt (av Administrator).

Den andre metoden er ved å bli registrert hvor man da kan publiserer saker under eget navn eller under et pseudonym om det er ønskelig.

Da får man tilgang til Rapport-X og kan logge inn med eget brukernavn og passor, og kan skrive inn ens sak der for så å legge den til godkjenning.

Når saken godkjennes av Administrator vil saken så bli synlig på sidene.

VÅRT MÅL

Målet med Rapport-X er å skape en nyhetsportal som er for og av folket, og som ikke styres av politiske retningslinjer. Det skal være mulig for ALLE å få sine artikler publisert enten man ønsker å skrive om UFOer, Mat &Drike, Sport eller andre nyhetsrelaterte ting.

Vårt mål er å skape en nyhetsportal som fjerner de tradisjonelle skillene som i dag finnes innen medieverdenen der man må ha en bestemt politisk tilhørighet eller en politisk korrekt agenda for å få muligheten til å få ens artikkel publisert i et seriøst nyhetsmedium.

Så hjelp oss å gjøre vår drøm virkelig. Hjelp oss å forandre mediebildet her i landet!