USA hade militärövningar just på den platsen Nordstream sprängdes

Tidningen Seapower – den officiella tidningen för Navy League – rapporterade i juni om en amerikansk övning i Östersjön, direkt över de platser där två massiva undervattensexplosioner tog ut Nord Stream-rörledningen.
Övningen hette Operation BALTOPS 22.

Man övade på ny teknik som gör det möjligt för marinen att detonera mål på mils avstånd. Rent tekniskt hade de möjlighet att plantera sprängämnen på rören i juni för fjärrdetonation.

Märkligt nog var världens största amfibiefartyg, USS Kearsarge, också nyligen i området.

Men detta är bara iakttagelser, inte påståenden för vare sig det ena eller andra.