Bono ønsker å gå sammen med EU og kjempe mot Donald Trump for å redde verden.

Bono mener at å ta vare på nasjonen er ekstremt, og han ønsker mer samarbeid med Afrika, som i følge han er fremtiden.

Annonser
Les mer... Bono ønsker å gå sammen med EU og kjempe mot Donald Trump for å redde verden.