Bono mener at å ta vare på nasjonen er ekstremt, og han ønsker mer samarbeid med Afrika, som i følge han er fremtiden.