I et utdrag fra et intervju Alternativ Media® gjorde i juni med Svein Østvik, avslørte han hvilke metoder […]