Eritreer arrestert for seksuelle overgrep mot flere kvinner, sauer og geiter i Tyskland.

Tysk politi har arrestert en 28-åring mann fra Eritrea for en rekke seksuelle overgrep mot tre kvinner og en rekke sauer og geiter. Rettsmedisinske etterforskere oppdaget at DNA-spor fra en …

Annonser
Read More