USA – I en uttalelse fra spesialetterforsker Robert Mueller’s kontor heter det at ingen amerikanere har «med viten […]