Svensk politi har mistet grepet og trakasserer etniske svensker

nmr-politi-demoSVERIGE – Det er ingen tvil om at forholdene som har oppstått i vårt naboland Sverige vitner om et samfunn på kanten av et totalt sammenbrudd der politikerne har tillatt oppbygningen av alternative samfunn i samfunnet.

Man snakker i dag om at det finnes i overkant av 60 boligområder og bydeler i Sverige hvor Svenske myndigheter delvis eller fullstendig har mistet kontrollen, og hvor svensk lov ikke lenger er regjerende, og svensk politi ikke tør ferdes.

Bare de to siste ukene har det vært over seks angrep rettet mot svensk politi i form av bombing av politistasjoner til skyting mot polititjenestemenn og kvinners private boliger.

På tros av disse fakta ser det allikevel ut til at den pågående politisk korrekte indoktrineringen får svensk politi til å avse store politiressurser for, og hindre et lovlig registrert politisk parti fra å avholde en politisk demonstrasjon.

Da den nordiske motstandsbevegelsen som er en nasjonal sosialistisk bevegelse i helgen valgte å ta til gatene for å avholde en politisk demonstrasjon i Göteborg så det ikke ut til at svensk politi er i noen form for ressursmangel slik man hevder man er hver gang politiet blir kritisert for ikke å gjøre noe med lovløsheten i de mange innvandrer gettoene i landet.

Det kan også se ut til at svensk politi forsøker å overkompensere for manglende mot og vilje til å slå ned på lovløsheten blant landets innvandrere ved og gå til fysisk angrep på lovlydige etnisk svenske demonstranter.

Dessverre ser det ut som om vi her i Norge også er i ferd med å bevege oss i samme retning som i Sverige, og får et politi hvis oppgave ikke lenger er og opprettholde lov og orden, men snarere sørge for å undertrykke landets etniske befolkning til og underkaste seg elitens politisk korrekte agenda.

Man trenger ikke være et geni for å se at politiet både i Norge og i Sverige er i ferd med å fremmedgjøre seg i forhold til landenes etniske befolkninger, og at man nok i tiden som kommer vil se at konflikten mellom etniske skandinaver og de respektive landenes politi vil øke om ikke noe gjøres.

Man trenger ikke sympatisere med den nordiske motstandsbevegelsens politikk for å støtte organisasjonen og de enkelte medlemmenes rett til å demonstrere i våre såkalte «frie demokratier».

Dersom norske og svenske myndigheter fortsetter denne konfronterende anti-demokratiske agendaen kan det se ut som om landenes politibetjenter i nær fremtid ikke bare trenger frykte for sine egne og sine familiers liv og helse i saker som involverer personer med en fremmedkulturell bakgrunn, for på et eller annet punkt vil folk våkne og føle seg forfulgt og da vil landets politibetjenter være de første til å smake folkets vrede.

Kilder: Nordfront.se, nettavisen.no

Author: Jan Ivar Hansen

Webadministrator