Politisk trakassering viktigere for svensk politi en å fengsle voldtektsmenn

Bilde: Youtube/NMB

EU/SVERIGE – En gruppe kampsport entusiaster fra det svenske nasjonalsosialistiske partiet Den Nordiske Motstandsbevegelsen mistet muligheten til å benytte en gymsal de har leid av Nyköping kommune etter at politiske motstandere har gjort kommunen oppmerksomme på hvem kampsportutøverne er.

Ledelsen i Nyköping kommune har sagt opp leiekontrakten med på rent politisk grunnlag, og har således brutt med svensk grunnlov som sier at kommunen ikke har hjemmel i lovverket til å diskriminere kommunens innbyggere på bakgrunn av politisk tilhørighet, og partiet har derfor valgt å politianmelde lederen for Nyköping kommunes kultur og fritidsnemnd.

Som et mer direkte tilsvar på kommunens urettferdige og ulovlige behandling av kampsport gruppen valgte utøverne å holde sin neste trening under taket utenfor inngangspartiet til Nyköpings kommunehus, hvor de fikk trent i god belysning om under noe kalde forhold.

Da kampsport utøverne skulle hjem etter treningen ble de møtt av et tjuetalls politibetjenter utstyrt med hunder og batonger som uprovosert begynte sin politisk motiverte voldsutøvelse mot sports entusiastene.

Politiet oppgav under tumultene som fulgte aldri noe grunnlag for hvorfor de hadde duket opp på parkeringsplassen der sportsutøverne hadde parkert, og man kan ikke annet en å anta at de har fått ordre fra politisk hold om å utøve politisk forfølgelse mot gruppen sportsentusiaster.

Hendelsen kommer like i kjølevannet av at svensk politi i dag kritiseres for å ha begått store feil når det kommer til håndteringen og etterforskningen av en gruppevoldtekt i forstaden Fittja like utenfor Stockholm.

Kritikken mot Stockholms politiet kom frem i dommen hvor fem menn av utenlandsk opprinnelse som sto bak overfallsvoldtekten ble frifunnet grunnet feil gjort under etterforskningen av saken.

Blant feilene som påpekes i domsavgjørelsen er det faktum at politiet dro til feil trappeoppgang for å sikre spor etter voldtekten, og at det tok politiet ti måneder før de greide å dra til den korrekte oppgangen hvor voldtekten fant sted.

Ser man behandlingen av disse to sakene opp mot hverandre er det ganske utrolig å se hvordan svensk politi prioriterer å bruke sine ressurser, og hvordan de finner det viktigere å avse et tjuetalls betjenter til å bedrive politisk forfølgelse av kampsportsutøvere som holder en treningsoppvisning utenfor kommunehuset i Nyköping.

Det ser med dette ut som om det finnes to standarder for hvordan svensk politi skal håndheve svensk lov, og at det er viktigere å prioritere politisk forfølgelse av etniske svensker som er medlem av et lovlig registrert politisk parti, en hva det er å faktisk forhindre og fange ekte kriminelle personer med utenlandsopprinnelse.

Kilde: Nordfront.se, VG.no