Den Britiske regjeringen anser ikke returnerte terrorister som en sikkerhetstrussel

STORBRITANNIA – Den Britiske regjeringen har endelig avslørt sannheten om de returnerte ISIS-jihadene: Og selv om det er et betydelig antall som er returnert er det tilsynelatende «ikke lenger en nasjonal sikkerhetstrussel».

Labour MP John Woodcock tok opp saken i parlamentet for å få svar fra undersekretær Victoria Atkins om hva som gjøres med de 850 returnerte IS terroristene som ikke lengre anses for å være en sikkerhets trussel.

Den alarmerende responsen fra Atkins var: «Som vi tidligere har sagt i huset, vet vi at mer enn 850 personer tilknyttet Storbritannia og som har vært en nasjonal sikkerhets bekymring reiste for å engasjere seg i den syriske konflikten.»

«Vi anslår at over 15% av de som reiste har blitt drept i kampene i regionen og like under halvparten, har kommet tilbake til Storbritannia. En betydelig andel av de personene som allerede har returnert, vurderes å ikke lenger være ett nasjonalt sikkerhetsproblem.»

Atkins poengterte også at: «Regjeringen har vært klare på at enhver britisk statsborger som har reist til Syria eller Irak for å kjempe for Daesh, har gjort seg et legitimt mål i konfliktsonen.»

Atkins uttalelser viser at personer som reiser til konfliktområder for å kjempe for terror organisasjonen av den britiske stat sees som motstandere så lenge de befinner seg i konfliktområdet, men så snart de returnerer til Storbritannia anses de ikke som noen sikkerhets trussel.

Dette er en skremmende holdning for en regjering å ha, og spørsmålet vi i Rapport-X stiller oss er om den Norske stat ser på personer som har kjempet for terror organisasjonen IS på samme måten?

Kilde: westmonster.com

Author: Jan Ivar Hansen

Webadministrator