Svenske politikere vil utrydde den svenske kulturarven

SVERIGE – Ikke bare har Sverige nylig fått en fremmedkulturell som landets øverste sjef for ivaretakelsen av svensk kultur, men nå ønsker de også å fjerne spor etter den svenske vikingetiden.

Ifølge en artikkel i Svenska Dagbladet så sendes i disse dager funn fra vikingetiden i vårt naboland til smelting ettersom man ikke anser disse gjenstandene som verdt å betale for konserveringen og restaureringen av dem.

Gjenstandene som i store deler stammer fra jernalderen/vikingetiden i Sverige blir dermed sendt til smelteverk som skrapmetall, for at staten skal spare penger, og kanskje tjene noen få slanter.

Spørsmålet er om den svenske staten ville gjort det samme om det var snakk om svenske samiske kulturminner og gjenstander det var snakk om?

I videoen under kan du høre hva en youtuber har å si om saken.

Kilde: svd.se