CNN sprer «Fake News» for å drive frem en politisk agenda

USA – Colton Haab som er student ved Marjory Stoneman Douglas High School, og som beskyttet sine medstudenter mot drapsmannen under skoleskytingen beskylder nå CNN for å skape «Fake News».

Colton ble invitert av CNN til å delta på et «åpent» møte i byens rådhus i regi av CNN der man skulle få høre studentenes meninger om skyte episoden og dems meninger rundt emnet, men Colton forteller i et intervju at han ble gitt et manus av CNN med spørsmålene og svarene han skulle komme med under møtet.

https://twitter.com/RealSaavedra/status/966577114655805442

Det ser dermed ut til at stadig flere av ungdommene som faktisk var til stede under skoleskytingen har kommet med uttalelser som ikke passer den politisk korrekte agendaen, og nekter å være skuespillere for CNNs politiske spill.

Kilde: Dailywire.com