Hvorfor samarbeider ikke Fremskrittspartiet med Sverigedemokratene?

I dag kan man lese i landets mange aviser at partilederen for Sveriges største politiske parti ble anholdt og deportert fra Tyrkia etter å ha delt ut informasjon til immigranter som oppholder seg i landet om at de ikke bør søke seg til Sverige som nå er fullt.

Denne beskjeden fra den svenske politikeren ble for sterk kost for Tyrkiske myndigheter som benytter immigranter i en utpressingskampanje mot EU, og som en fortropp for den kommende islamske invasjonen av Europa som må finne sted om Erdogan skal kunne gjenreise det Osmanske riket.

Jimmie Åkesson som nå befinner seg i København etter å ha blitt deportert har selv lagt ut en informasjons video hvor han forklarer omstendighetene rundt hans pågripelse, og i ganske klare ord nå sier at EU ikke bør forhandle med Tyrkia som han og hans parti anser for å være en «røverstat».

Det underlige med denne saken er at man fra Norsk politisk hold ikke ser ut til å komme med noen form for uttalelse rundt Tyrkias handlinger og misbruk av mennesker som de hevder er i en vanskelig situasjon.

Hvorfor Fremskrittspartiet ikke inngår et samarbeid med Sverigedemokratene er det mange FRP velgere rundt om i landet som sitter og undrer seg over, da et samarbeid helt klart ville kunne styrke begge partiene som gjennom et samarbeid ville kunne dra nytte av hverandres kunnskaper og erfaringer, samt støtte hverandre retorisk for å skape en felles nordisk konservativ front mot den politiske venstresiden.

Vi får bare håpe noen i FRP vil ha mot og innflytelse nok til å ta opp dette temaet i partiet, og presse ledelsen til å komme med en forklaring på HVORFOR ledelsen ikke ønsker et tettere samarbeid med de nasjonalkonservative i Sveriges nå største parti Sverigedemokratene.