Immigranter på grensen mellom Hellas og Tyrkia er ikke Syrere

I den politisk korrekte pressen her hjemme i Norge får vi servert videoklipp av greske politistyrker som skyter tåregass mot såkalte «hjelpeløse» syriske immigranter, mens vi samtidig får høre tårevåte historier fortalt av hjemkomne såkalte frivillige hjelpearbeidere som mener seg angrepet og truet av lokale greske borgere som vil ha slutt på masseimmigrasjonen til Hellas.

Spørsmålet ingen norske journalister ser ut til å ønske å stille seg er «hvem er disse immigrantene», og hvordan kan det ha seg at de alle ser ut til å være menn i sin beste alder med nye klær, mobiltelefoner og godt mot?

Svaret finner man kanskje om man ser på statistikken over de immigrantene greske myndigheter så langt har arrestert for å ha tatt seg ulovlig over grensen som viser at av 252 immigranter var:

64 % fra Afghanistan

19% fra Pakistan

5% fra Tyrkia

4% fra Syria

5,4% fra Iran, Irak, Etiopia, Marokko, Bangladesh og Egypt

Med andre ord er det flere av disse unge mennene som kommer fra NATO landet Tyrkia en fra Syria som nå hevder de er Syriske flyktninger godt hjulpet av Tyrkiske myndigheter som har busset dem opp til grenen hvor nå det Tyrkiske militæret hjelper dem å lage åpninger i det Greske grensegjerdet.

Så selv om man ser bort fra det faktum at det at Tyrkiske myndigheter benytter sitt militære for å ødelegge, og hjelpe Tyrkere inn i Hellas er en direkte krigserklæring så burdet det være ganske klart at disse såkalte immigrantene IKKE på noen måte har et beskyttelsesbehov eller er utsatt for politisk eller religiøs forfølgelse i Tyrkia.

Så hvorfor har disse unge mennene lagt ut på denne «reisen» om de ikke søker beskyttelse eller flykter fra krig? Vel, Svaret finner vi kanskje om vi faktisk lytter til hva de selv har å si til Gresk grensepoliti som de forsøker å overtale til og la dem benytte Hellas som en inngangsport til EU.

Som dere kan høre med deres egne ører ønsker disse unge Tyrkerne, Afghanerne, Pakistanerne osv å dra til Nord Europa hvor de får mer statlig støtte en hva de får i Hellas, og man må jo spørre seg «hvorfor er det INGEN politikere i Norge som ser på dette som et problem?».

Nå er det på tide at den Norske befolkningen blir informert om faktaene rundt den såkalte «immigrasjonskrisen», og får fortalt hvem disse immigrantene er og hva de vil!