Senter for voldsutsatte kvinner lagt ned, senter for voldsmenn får fortsette.

Siden 2010 har voldsmenn i nære relasjoner kunnet få psykologbehandling i Jønkøbing i Sverige. Denne rådgivningen for menn ble et permanent prosjekt etter å ha…

Annonser
Les mer... Senter for voldsutsatte kvinner lagt ned, senter for voldsmenn får fortsette.