Senter for voldsutsatte kvinner lagt ned, senter for voldsmenn får fortsette.

Siden 2010 har voldsmenn i nære relasjoner kunnet få psykologbehandling i Jønkøbing i Sverige. Denne rådgivningen for menn ble et permanent prosjekt etter å ha startet som et toårig  prøveprosjekt betalt av Staten. Det er nå to heltidstillinger her og navnet på denne virksomheten er Alternativ til vold – atv.se

Det ble også for to år siden startet opp ett prosjekt, betalt av Staten som skal ta seg av voldsoffre. Brukerne her er i stor grad kvinner som lever under- eller har levd under vold, og som kan ha fått psykiske problemer som følge av det.

Les mer: Voldsutsatt: «Jeg forstår ikke hva de tenker på»

Ansatte i ATV har fått beskjed om at siden prosjektpengene har blitt brukt opp, skal nå prosjektet avvikles. Hvilken hjelp disse kvinnene skal få nå i ettertid finnes det ifølge Dan Rosenqvist ingen svar på.

Personalet er opprørt, for dette handler om vold i nære relasjoner.

Menn vil fortsette å få professionell hjelp og behandling av psykoterapaut, mens kvinner må klare seg mer selv, og ordne hjelp selv. Dette er et merkelig signal og ikke riktig i følge likestillingen mener Dan Rosenqvist.

Kan renne ut i sanden.

Det er jo ofte sånn at kvinner ikke søker hjelp på egenhånd før de har fått angst, kanskje mareritt og den traumatiserende opplevelsen kommer mer til overflaten. De kan utvikle depresjoner på sikt om de ikke får profesionell hjelp i tide. Da kan denne forebyggelsen raskt renne ut i sanden mener Dan Rosenqvist.

Ønsker å fortsette

Det er spesiellt viktig for disse med tanke på å klare å stå i jobb for eksempel.  Og om de kvinnene som har vært utsatt for vold i nære relasjoner ikke får hjelp, kan det i verste fall gå ut over barna.

Det beste og mest rettferdige hadde vært om begge disse tiltakene fikk bestå på permanet basis, og at kommunen i Jønkøbing bevilget penger også til dette kvinneprosjektet. Politikerne derimot har ikke nevnt denne virksomheten som likeverdig i sine prioriteringer.

-Det er blitt bygd en bra virksomhet til voldsutøverne, og det er viktig å tilby dem hjelp. Men om en ser på forskning, så viser det seg at det ikke alltid har særlig god effekt. Når det kommer til forskning på voldsoffer finnes det beviser på at behandling har god effekt, så der burde det være lettere å påvirke sier Dan Rosenqvist som snakker på vegne av hele personalgruppen.

Kilde:

JP.se