Tyske myndigheter stopper utlevering av dømt terrorist på humanitært grunnlag

TYSKLAND – Den tyske regjeringen har stoppet utvisningen av en jihadist til Tyrkia av frykt for at han kan bli torturert når han kommer dit…

Annonser
Les mer... Tyske myndigheter stopper utlevering av dømt terrorist på humanitært grunnlag