Da Alitcia fortsatt hadde fødselspermisjon med sin yngste sønn ble hun oppfordret til å melde også han inn i barnehagen. Moren adlød og han startet i barnehagen bare et år gammel. Tre uker senere ble alle fire barna plassert i akutt-fosterhjem. De ble kidnappet fra barnehagen. Mor fikk se barna 12 timer i året, mens far måtte nøye seg med 4 timer i året, under tilsyn.