Der er ingen likhet for loven i Norge.

Leserinnlegg av Howard Widding: Der er ingen likhet for loven i Norge § 98. Alle er like for loven. -Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Dette prinsippet …

Annonser
Read More