Der er ingen likhet for loven i Norge.

Leserinnlegg av Howard Widding:
Der er ingen likhet for loven i Norge
§ 98. Alle er like for loven. -Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.
Dette prinsippet er ikke mulig å oppfylle i Norge, og akkurat det er hva folket har vært vitne til siden Norge ble stiftet uten å forstå hvordan det var mulig.
For at der skal eksistere likhet for loven, må lovene være de samme for alle, det samme må påtalemakten være, den må være den samme for alle, og det samme må domstolene, de må selvsagt også være de samme for alle.
Dette er jo selvfølgeligheter som man derfor ikke snakker om, det er et IKKE tema, de demokratiske makt bastioner må selvsagt være de samme for alle om der skal være likhet for loven, men sånn er det ikke i Norge.
For alle sivile og borgerlige saker er det Norges lover, Norsk Politi og Påtalemyndighet (som egentlig er 2 adskilte enheter), og Norges domstoler med Høyesterett på toppen.
For alle saker med den kriminalitet vi daglig ser begått på Stortinget, så er det ett helt annet system, ett helt annet lovverk, ett helt annet politi der de faktisk er sitt eget politi, og de har selvsagt også sin helt egen domstol.
Der er det nemlig IKKE Grunnloven som gjelder, den har de brutt så lenge at de har rett til å fortsette med det, og de omtaler denne notorisk kriminelle løpebanen som Konstitusjonell sedvanerett, mens det faktisk ER notorisk kriminalitet
Der alle andre vil få utvidet sin straff (som Cappelen der holdt på i over 20 år med HASH), mener denne banden at kriminaliteten legaliseres, og loven til sist har tapt sin makt i krigen mot mafiaen.
Høres det ut som «likhet for loven»?
Vi ser at Lysebakken ble sparket for korrupsjon, men pengene er ikke tilbakebetalt, og han er aldri siktet, dømt eller straffet med etterfølgende soning som alle andre ville blitt.
De kan helt åpenlyst, hente så mye de vil fra felleskassen for å kjøpe seg toppjobber i EU, FN, Nato, Verdens Helseorganisasjon, Bilderbergerne…ja det hele, og ingen kan stoppe de, da de har sitt eget politi, og sine egen domstol som styres av sine egne parti kolleger som alle klapper i hendene og ser at nå er det snart min tur til å berike meg selv.
Grovt tyveri, ja sågar landssvik der man tegner avtaler folket åpenbart er mot, selv det kommer de fra da resten av banden vil det samme, kjøpe seg topp jobber eller sikre seg gullpensjoner.
ADELEN må fjernes straks, den er ikke legal etter grunnloven, og praksisen vi ser er ikke kun i strid med grunnloven, den bretter ut et kart som viser at dette er VELORGANISERT KRIMINALITET, der ett helt folk er utsatt for en grovt juridisk bedrageri, ved at her opereres det med 2 rettsystemer der ikke engang lovene og påtalemakten er den samme, og denne kriminelle banden rår altså over sitt helt eget Politi (kontroll komiteen), mens det system alle andre må forholde seg til ved lov satt ut av spill og gjort maktesløse ovenfor Stortinget, så her er ingen likhet for loven, ikke engang loven er den samme OG ALLE SER DET.
#Yellowvest