Høyesterettsdommer Brett Kavanaugh skal hjelpe Donald Trump å fjerne Deep State.

Valget av Donald Trump i 2016 representerte denne triumfen over Deep State og deres valgte kandidat Hillary Clinton.  Donald Trump lovet å kjempe mot forbrytelser begått mot det amerikanske folk, og at Deep State- insidere vil få sin rettmessige  straff.

Annonser
Les mer... Høyesterettsdommer Brett Kavanaugh skal hjelpe Donald Trump å fjerne Deep State.