Høyesterettsdommer Brett Kavanaugh skal hjelpe Donald Trump å fjerne Deep State.

Det er stor enighet blant alternative medier at de nå samlet sett er blitt for store til å ignorere, selv blant de mer skeptiske og tilbakeholdne. Det er nå en reell optimisme og selvsikkerhet blant flere dissidenter at ting nå vil bli annerledes, og det ganske snart.

Valget av Donald Trump i 2016 representerte denne triumfen over Deep State og deres valgte kandidat Hillary Clinton. Donald Trump lovet å kjempe mot forbrytelser begått mot det amerikanske folk, og at Deep State- insidere vil få sin rettmessige straff.

Det er ikke for ingenting at Kavanaugh måtte hindres i å bli Høyesterettsdommer med alle mulige og umulige midler. Med han som øverste dommer vil ballen virkelig begynne å rulle, slik som utgivelsen av FISA dokumenter som vil avsløre sentrale aktører som USAs nestlederadvokat Rod Rosenstein, som vil føre til at de blir fjernet fra makten og etterhvert kan det bli slutten på Deep State.

Det er ikke lenger et spørsmål om dypstaten ( Deep State ) vil bli fjernet, men når det kommer til å skje. Det er mange kommentatorer i det alternative nyhetsamfunnet som har vært i dette spillet lenge. For å være i dette spillet må en være objektiv og forsiktig og ting tar derfor tid.

Du kommer til å se arrestasjoner, noen av dem vil tilbringe de neste 10 årene med å gå fra cellen sin til rettssalen, før de er ferdig dømt, dette blir svært omfattende.

Den amerikanske militærregjeringen har støttet president Donald Trump, som sikret flertallet i Høyesterett for Brett Kavanaugh. Med han i Høyesterett bør avklassifiseringen av FISA og andre dokumenter bli en realitet sier kildene – Ben Fulford.

Endringer ble sendt til Håndboken for Militære Courts- Manual i 2018, og gjør dette mulig. Corey Goodes troverdige innsider rapporterte i forrige uke at militære domstoler ble dannet, og de vil fungere sammen med justisdepartementet og advokatgeneralene på statsnivå. – David Wilcock

Deep State står nå i fare for å bli bekjempet. Det er panikk nå, og det gjøres et forsøk på en tilbakestilling av loven. Den første fasen er Kavanaugh. Den andre fasen er deklassifisering. Den tredje fasen er at militære tribunaler vil tre i kraft for å avsløre opprør og foræderi på høyeste nivå. – Dave Jedna

Deep state er skremt av dette. Teknisk sett er det lovlig å ta militære i bruk for å bekjempe noen som ansees som agenter for en utenlandsk makt og prøve dem for en militærdomstol i stedet for en amerikansk domstol. Vi er fortsatt i en krigstilstand, jeg tror dette er bunnlinjen. Kavanaugh skal hjelpe Donald Trump å fjerne Deep State – Robert David Steele

Problemet er å vite sikkert om denne optimismen er berettiget. Til tider har endel av kommentatorene mistet sin popularitet og troverdighet som følge av at historsike handlinger ikke alltid har utviklet seg som spådd. Og informasjon fra anonyme insidere er ofte vanskelige å fullstendig stole på siden de jo er uverifiserbare. Det kan da være at de for det meste leser hverandres e-poster, og altså ikke er klare nok beviser om at en «Deep State- takedown» er i gang.

Executive Order # 13818

Den 21.Desember 2017 signerte Donald Trump » Executive order Blocing Property av personer som er involvert i alvorlig brudd på menneskerettigheter eller korrupsjon.»

Mens MSM media i stor grad har ignorert Trumps Executive Order, har alternativ media vært oppmerksomme. Alternativ media har virkelig rettet blikket mot medlemmer av » Deep State som har vært involvert i menneskehandel, pedofili, og systematisk korrupsjon over hele verden.

Kilde:

collective-evolution