I første omgang skal levestanderen til enhver bulgarsk borger økes. Nulltoleranse for korrupsjon er et must. Dette er VOLYAs første mål.