USA – En Asiatisk student ved C.K. McClatchy High School i California laget en presentasjon til sin vitenskapsklasse […]