Det er i dag ikke lovlig å sitere vitenskapelige fakta

USA – En Asiatisk student ved C.K. McClatchy High School i California laget en presentasjon til sin vitenskapsklasse der han tok opp forholdet mellom race og IQ, og skapte dermed fullstendig kaos på skolen.

Prosjektet hans ble representert av en enkel plakat hvor han hadde klistret opp noen så linjer med fakta rundt race og IQ, og noen lapper hvor han stilte spørsmål til om det var relevant å se på disse forholdene.

Plakaten studenten hadde laget førte til flere klager fra både elever og foreldre, og skolens ledelse følte de måtte gå ut og beklage hendelsen, og skal nå etterforske saken.

Spørsmålet man kan stille seg her er hvorfor om elevens oppgave ikke er basert på korrekt vitenskap eller noen mener at det finnes argumenter som taler mot hans funn ikke heller benytter muligheten til å ta opp diskusjonen slik at man kan få FAKTA på bordet.

Saken er vel den at man ikke kan argumentere mot de vitenskapelige funnene i elevens presentasjon, og at sannheten dermed må ties i hjel.

Kilde: sacbee.com