Fritt Forum er et webTV program i regi av Rapport-X, og vil være et debattprogram hvor vi forsøker […]