Rådet for de sveitsiske stater har vedtatt å utvise og deportere terrorister tilbake til sine hjemland, selv om […]