Tiltroen til dommerstanden neppe styrket når de dømmer bestemor..

Denne saken er nå blitt en SPLEIS SAK – VI HÅPER PÅ AT MANGE BIDRAR MED DELINGER AV DENNE SPLEISEN: https://www.spleis.no/project/59409 Det ble voldsom blest…

Annonser
Les mer... Tiltroen til dommerstanden neppe styrket når de dømmer bestemor..