Tiltroen til dommerstanden neppe styrket når de dømmer bestemor..

Denne saken er nå blitt en SPLEIS SAK – VI HÅPER PÅ AT MANGE BIDRAR MED DELINGER AV DENNE SPLEISEN:

https://www.spleis.no/project/59409

Det ble voldsom blest rundt Tolga saken.  Tre brødre var uvitende registrert som psykisk utviklingshemmede i Tolga kommune i Hedmark. Historien ble avslørt av VG i oktober, og den fikk en hel nasjon til å reagere.  Den er jo et forferdelig overgrep. 

Det foregår nå en parallell sak med mye mindre interesse.  Sylvia Ensby på 90 tallet ble diagnostisert lett psykisk utviklingshemmet og denne diagnosen ligger til grunn for at Sylvia Ensby´s barn ble tvangsadoptert.  Sylvias mor Ruth Ensby ( 72)  hadde ALDRI hørt om denne diagnosen og det kom selvsagt som et stort sjokk på henne når hun mistet sitt barnebarn på bakgrunn av en diagnose hun ikke viste om. 

Diagnosen ble i sin tid satt av en fastlege ( !!), men to senere raporter viser noe annet. Hun har lærevansker. Hun hadde forsinket taleutvikling og dysleksi.  For å gjøre en lang historie kort. Sønnen ble før en sak tingretten testet av psykolog. Gutten fikk påvist en skjevutvikling. Dette gjorde at de fant grunnlag for å fjerne sønnen fra foreldrene fordi de ikke kunne håndtere et barn med denne typen utfordringer.  

Det ble oppsatt verge i Tolga saken. Det var selvsagt ille.  Det var ikke måte på hvor mye oppmerskomhet dette fikk. Det med rette MEN nå når det gjelder barnevernet er MSM mediene temmelig stille.. Når du mister et barn  og barnebarn mister du ikke bare friheten. Du mister mye av grunnsteinen i livet.  Hele greia virker temmelig sykt for dem som har fulgt med Ruth Ensby vet også at hun er en kvinne som ville bidratt i oppdragelsen av barnebarnet. 

Ringerike Tingrett har forkynt dommen til bestemor. Ruth Ensby fikk 10 000 kroner i bot. 28 dager betinget fengsel. For orden skyld. Ruth Ensby fengsles ikke om hun da ikke gjør nye straffbare handlinger i prøveperioden ( Prøvetiden er normalt 2 år). Holder man stien ren slipper man å sone fengsel. Den stien er kanskje ikke så enkel å holde ren om man blir straffet for å være en god bestemor..

Ensby skal vist i følge dommen ha krenket privatlivets fred for tre barneverns antastte. ( som kom med politieskorte i rettssaken hehe) mens de var i offentlig tjeneste. De er også krenket over Ensbys bruk av offentlig tilgjengelige kanaler som gule sider, telefonkatalogen, Brønnøysundregistrene. For et meste har dreid seg om deres egne uttalelser og gjøremål. Hun har aldri oppsøkt dem. Bare skrevet på facebook. 

Spleisen handler om helheten i ENSBY saken. 

Dommen har vakt enorme reaksjoner på nettet og dette er en sak som vil vekke stor internasjonal interesse. Rune Fardal fra Familiekanalen som var tilstede under rettssaken omtaler dommen slik:

«Bare ikke holdbart i det hele tatt. ANK umiddelbart og la oss sørge for at dette blir spredt over alt og navn på de ansvarlige i både barnevern og aktor og dommere. Dette var avgjort på forhånd! En farse av en rettsak!»

Dommen kommer samme uke som Dennis Bowen går til sultestreik . Den samme uken som Marius Reikerås latterliggjør Domstoladministrasjonen(DA) med sin motvekt undersøkelse til DA´s egen undersøkelse for å måle befolkningens tiltro til domstolene. Med tanke på Sije Garmo saken ( hun som fikk asyl i POLEN) friskt i minne må dette være den uken i norsk rettshistorie som har vekket flest mennesker til å se inn i rettssikkerheten i landet.

Denne dommen viser hvor truet ytringsfriheten er i Norge. Folk er i ferd med å våkne til en forståelse av at det er diktatur. Det er metoder som får oss til å tenke mer på Sovjetunionen enn Norge . Du kan ikke legge skylden på kapitalismen når slikt skjer. Du må begynne å snakke om ideologier og det er fristende å peke på marxisme. Dommere i Norge må fremover regne med FALKEBLIKK fra en voksende del av befolkningen som gjennomskuer spillet.

Denne rettssaken har kostet samfunnet enorme summer. Dette mener vi er sløseri. Fra en tidligere sak.

Denne saken er nå blitt en SPLEIS SAK – VI HÅPER PÅ AT MANGE BIDRAR MED DELINGER AV DENNE SPLEISEN

https://www.spleis.no/project/59409

Vi har fått en kommentar fra Ruth Ensby:

«Ikke så lett å knekke en mormor i kampmodus 😅 Dommen blir selvsagt anket når den tid kommer. Jeg vil takke for den enorme støtten vi har fått fra grasrota.»

AKTUELLE SAKER: