Masseimmigrasjon står all befolkningsvekst i Tyskland

TYSKLAND/EU – Ny statistikk viser at den tyske populasjonen i et år hvor antallet nyfødte ikke oversteg antallet døde vokste med 346 000 innbyggere ene…

Annonser
Les mer... Masseimmigrasjon står all befolkningsvekst i Tyskland