Masseimmigrasjon står all befolkningsvekst i Tyskland

TYSKLAND/EU – Ny statistikk viser at den tyske populasjonen i et år hvor antallet nyfødte ikke oversteg antallet døde vokste med 346 000 innbyggere ene og alene på grunn av masseimmigrasjonen i 2016.

Statistikken fra det Tyske føderale statistikkbyrået viser at til tros for en lav fødselsrate blant etniske tyskere har befolkningen fortsatt å vokse på grunn av den enorme immigrasjonen til landet, og selv om befolkningen på grunn av immigrasjon i 2016 vokste med hele 346 000 så er det langt under den veksten man så i 2015 da man hadde en befolkningsvekst på 978 000 individer grunnet masse immigrasjonen og Merkels åpne grensepolitikk.

Ut fra analyser forutser man at populasjonen i Tyskland vil fortsette å vokse i 2017 som en direkte følge av masseimmigrasjonen til landet, til tross for at man har flere dødsfall en fødsler i landet.

I byer som Frankfurt har masseimmigrasjonen endret hele demografien i byen, og etniske tyskere har for førstegang blitt i mindretall.

Den enorme tilstrømningen av immigranter har også blitt en utfordring for tyske myndigheter da regningen for de store mengdene asylsøkere og immigranter nå er oppe i flere billioner Euro.

Til tros for enkelte økonomers spådommer om at immigrasjonen ville føre til en positiv vekst i Tysk økonomi, viser faktiske tall at disse spådommene ikke har blitt til virkelighet, og at immigrasjonen angivelig i det lange løpet vil skade den økonomiske veksten i landet.

I tillegg har masseimmigrasjonen ført med seg økt kriminalitet og andre samfunnsproblemer som kommer som ekstra kostnader for den tyske stat.

Kilde: Breitbart.com