2 av 3 europeere: Et liv uten EU ville ikke vært verre.

Ifølge en undersøkelse fra tankesmien «Friends of Europe» så avslører den i tillegg til de 64% som ikke tror livet og hverdagen ville vært verre…

Annonser
Les mer... 2 av 3 europeere: Et liv uten EU ville ikke vært verre.