«Vesten ødelegger vår frihetskamp sier iransk feminist»

I Sverige finnes det mange som rett og slett forsvarer grov kvinneundertrykkelse, totalitær klesstil, mishandling, seksuell vold, æreskultur, kjønnslemlestelse, flergifte og barneekteskap. Venstreaktivister og feminister prøver å bortforklare og forsvare mye av dette, hevder Masih Alinejad.

Annonser
Les mer... «Vesten ødelegger vår frihetskamp sier iransk feminist»