Overalt ser man folk i fremmede klær som snakker et språk, som opprinnelig kom fra land langt borte fra Europa.