Patriotisk Greenpeace demonstrerer mot den store befolkningutskiftningen i Danmark.

Leserinnlegg av Oliver Anderson:

Bildene er hentet fra stop-den-store-udskiftning

Stadig flere tar til orde mot den store demografiske endringen som nå finner sted i Europa, også kalt «The Great Replacement». Her i Norge har både tenketanken Human Rights Service, nettavisene Resett og Document samt det nasjonalkonservative partiet Selvstendighetspartiet omtalt det demografiske skiftet.

Uttrykket «The Great Replacement» stammer
fra en pamflett Renaud Camus publiserte i 2011 og bygget på det observerbare faktum at Frankrike i løpet av én generasjon endret sin demografiske sammensetning fra å være en homogen etnisk fransk befolkning til en hetrogen etnisk blandet befolkning, hvor fransk kultur og identitet blir fortrengt.

I Europa har den patriotiske ungdomsorganisasjonen Generasjon Identitet en pågående kampanje for å sette fokus på temaet.

Den 31. mai 2019 publiserte Generasjon Identitet sin avdeling i Danmark en
artikkel om en ny og vellykket ikke-voldelig aksjon, denne gang i Nørrebro. Her er hva de skriver:


«Stopp den store utskiftningen!

Morgentrafikantene på Nørrebro sperret øynene opp her om morgenen, da Generasjon Identitet-aktivister heiste et banner hvor det stod «Stopp den store utskiftningen!» på Nørrebro Stasjon. Dermed aksjonerte de i en «mangfoldig» bydel. Nørrebro er et av de områdene i København hvor det er flest ikke-vestlige migranter og etterkommere av slike, så nettopp her er
utskiftningen av den danske befolkningen særlig fremskreden. Hele landet vårt kan komme til å se slik ut hvis den nåværende utviklingen fortsetter. Danmark er verdt å bevare, og derfor synes vi det er viktig at du skal stemme mot befolkningsutskiftning den 5. Juni.

La ikke Danmark bli som Nørrebro og Nordvest.

Nørrebro Stasjon ligger like ved grensen mellom Nørrebro og Københavns Nordvestkvarter. Begge områdene har en høy andel av ikke-vestlige migranter og etterkommere. I de seneste tallene fra Danmark Statistik (Tilsvarende SSB), utgjorde gruppen 18 % av beboerne på Nørrebro og hele 23 % av beboerne i Nordvestkvarteret. Dermed topper disse to områdene når det kommer til ikke-vestlige migranter og deres etterkommere.

Går man en tur i området, er det tydelig, at det som en gang var et dansk arbeiderstrøk, ikke lengre likner Danmark som vi kjenner det. Områdene som omtales som «mangfoldige» er dominert med den ene schwarma-bar etter den andre og som serverer presis den samme maten. Overalt ser man folk i fremmede klær som snakker et språk, som opprinnelig kom fra land langt borte fra Europa.

Moskeene ligger tett, det er liv på gaten når det er fredagsbønn og butikkene minner mye om de basarene vi kjenner fra varmere himmelstrøk. Det var i moskeen freden ble stiftet på den bandekonflikten som herjet for noen år siden og som danske myndigheter ikke klarte å oppnå.
Her når dansk lov og autoritet ikke inn.

Du kan dra til området og se selv. Se hvor fremmed det er, og husk da at det her er snakk om under 25 % andel av migranter og etterkommere. Mer skal altså ikke til før hele området er forandret og det danske er fortrengt.

Av disse grunnene valgte vi å utføre vår aksjon i dag på Nørrebro Stasjon. Resten av Danmark skal aldri bli som det er her.

Befolkningsutskiftningen er i gang

Andel av ikke vestlige og deres etterkommere er steget hvert år siden masseinnvandringen startet. I 1980 utgjorde de 1 % av den danske befolkningen, i 2019 er andelen oppe i 8,8 %. Utviklingen skjer over år, men det går kun en vei og forandringen er allerede tydelig i det danske samfunnet. Dersom vi bare ser på perioden 2015 til i dag, hvor Løkke-regjeringen har vært ved makten, er gruppen av ikke-vestlige steget med 83.000. Allerede i 2018 nådde vi det andel av ikke-vestlige som Danmarks Statistik (SSB) hadde spådd at vi ville nå i 2050 – altså 32 år før forventet.

Ser vi på de siste 30 årene, er det snakk om en femdobling i absolutte tall. I 1988 var det 95.025 ikke-vestlige i Danmark. I 2018 var det 493.468. Uansett hvordan vi vender på det, er det snakk om voldsomme demografiske endringer. Det er det vi kaller for en befolkningsutskiftning. Det er dette Generasjon Identitet arbeider for å stoppe.

Remigrasjon – det er mulig!

Løsningen på befolkningsutskiftningen er re-emigrasjon. En lang rekke tiltak, som til sammen skal gjøre det mulig å sende hjem de minst ønskede migrantene – slike som kriminelle som herjer i våre gater. De andre som egentlig ikke ønsker å bo i Danmark skal motiveres til å reise hjem frivillig. Danmark og Europa er vårt hjem, her skal vår kultur være den ledende og her skal våre barn og oldebarn bo. Derfor skal utviklingen for første gang siden masseinnvandringens begynnelse vendes, slik at andelen av ikke vestlige migranter blir fallende og ikke stigende.

De gode nyhetene er at dette kan la seg gjøre – dersom vi har viljen til det.

Generasjon Identitet krever:

Asylstopp nå!

Remigrasjon nå!

Stopp den store utskiftningen!


Denne typen ikke-voldelig aktivisme har blitt Generasjon Identitets kjennetegn og har
ifølge Klassekampen gitt den patriotiske ungdomsorganisasjonen tilnavnet «høyrefløyas Greenpeace», fordi aksjonene deres minner om den slags sivil ulydighet særlig Greenpeace er kjent for.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er 53160402_833716516968406_2704446829327548416_n.jpg