Marius Reikerås: Har ikke Trude Lobben, i likhet med denne IS- kvinnen, «suverene rettigheter»?

Leserbrev fra Marius Reikerås. Til regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF. Jeg har fulgt svært nøye med på den utvikling, som i dag førte til at…

Les mer... Marius Reikerås: Har ikke Trude Lobben, i likhet med denne IS- kvinnen, «suverene rettigheter»?