Leserbrev fra Marius Reikerås. Til regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF. Jeg har fulgt svært nøye med på den […]