Marius Reikerås: Har ikke Trude Lobben, i likhet med denne IS- kvinnen, «suverene rettigheter»?

Leserbrev fra Marius Reikerås.

Til regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF.

Jeg har fulgt svært nøye med på den utvikling, som i dag førte til at FrP trakk seg ut av regjering.

Vi har sett mange konstitusjonelle kriser den senere tid, ikke minst med krisene rundt NAV og de mange domfellelsene i Den Europeiske Menneskerettsdomstol.

Men, det ble altså saken rundt en IS- kvinne og hennes to barn, som ble den utløsende faktoren.

I tilknytning til IS- kvinnen og hennes to barn, har statsråd Ropstad, til NrK, sagt at «dette er en veldig viktig sak for KrF».

Statsråd Eriksen Søreide, har sagt til at NrK at denne kvinnens rettigheter er «suverene» i forhold til sine egne barn.

Og statsministeren har sagt at:

«Noen ganger må du som regjering gjøre noen moralske, viktige valg. Vi har gjort det. Og for flertallet av regjeringen var hensynet til barnet det aller viktigste.»

Med andre ord: IS- kvinnen nyter, i følge regjeringen godt av:

1 «Suverene» rettigheter knyttet opp mot sine barn.

2 Det er en «viktig» sak for regjeringen.

3. Den er forankret i «moral».

Det jeg er opptatt av, er alle de hundrevis av vanlige familier som har mistet sine barn til det offentlige, og som føler seg forskjellsbehandlet når de ikke oppnår de samme «suverene» rettigheter eller oppmerksomhet i forhold til sine barn som denne IS- kvinnen gjør.

Trude Lobben er den eneste kvinnen i Norges historie som har vunnet over Norge i storkammeret i Den Europeiske Menneskerettsdomstol i en barnevernssak. Hennes sak har hjulpet mange andre, men selv får hun ikke sett sitt barn. Også sønnen hennes fikk medhold i at Norge har krenket rettighetene hans.

Mitt spørsmål er som følger:

Hvordan er regjeringens moralske kompass i denne saken, når den samme regjering, snart 4 1/2 måned etter domfellelsene i EMD,saboterer enhver mulighet for Lobben og sønn til å gjenforenes?

Har ikke Trude, i likhet med denne IS- kvinnen, «suverene rettigheter»?

Og hvorfor nedprioriterer den sittende barne- og familieministeren disse rettighetene, samtidig som han sier at IS- kvinnen sin sak er svært viktig for KrF?

Norge er til nå dømt fem ganger i EMD på kort tid,blant annet fordi norsk myndigheter ikke tilrettelegger for tilbakeføring slik EMDs praksis er klokkeklar på .

Norges mange brudd har også utløst en internasjonal krise med mange land, og vi ser også at svært mange land er involvert i de mange bv- sakene som Norge har fått mot seg i EMD.

For kort tid siden, klarte Norge å få hentet ut Frode Berg fra Russland, på grunn av helt nødvendig hjelp fra Litauen.

Nå forventer jeg at Norge slutter å krenke rettighetene til litauiske barn og tilbakefører dem til sine respektive familier.

Det samme gjelder for den bulgarske familien som venter på sin sak i EMD. Og den tsjekkiske, den svenske og de slovakiske.

Norge bør også avbryte de påløpende krenkelsene i saken til familien Ensby. Det ligger i kortene at Norge også her vil bli dømt for menneskerettsbrudd i EMD. Ved å unnlate å reparere de krenkelsene som løper for hver dag, så blir situasjonen bare mer og mer uholdbar.

Så når den gjenværende regjering snakker varmt om menneskerettene til IS- kvinnen og hennes barn, så forventes at dette gjelder også alle andre, herunder vanlige folk som ikke sluttet seg til verdens verste terrornettverk.

Bergen, den 20.01.20.
Marius Reikerås.