Her er videoene Trump kritiseres for å ha re-twittret

USA – President Donald Trump er blitt sterkt kritisert for å ha re-twittret tre meldinger fra den kristen konservative britiske politikeren Jayda Fransen i partiet…

Annonser
Les mer... Her er videoene Trump kritiseres for å ha re-twittret