Her er videoene Trump kritiseres for å ha re-twittret

USA – President Donald Trump er blitt sterkt kritisert for å ha re-twittret tre meldinger fra den kristen konservative britiske politikeren Jayda Fransen i partiet Britain First.

Under kan du se de tre videoene og bedømme selv om det er riktig som Trump og Jayda sier at videoene viser muslimer som begår ugjerninger, eller om det er rett som den politisk korrekte eliten og pressen mener, nemlig at videoene er rasistiske og anti-muslimske.

I videoen over mener Trump og Jayda vi ser muslimer drepe en person ved å kaste vedkommende ut fra en byggning. Du kan se flere menn med IS flagg allikevel mener den politisk korrekte pressen i Storbritannia det er anti-islamsk å påpeke dette.

I videoen over kritiseres Trump og Jayda for å hevde at voldsutøveren er en immigrant.

I denne siste videoen ser vi en muslimsk jihadist som knuser en jomfru maria statue. Dette mener de politisk korrekte er anti-muslimsk å vise folk.

Vi i Rapport-X mener folk får se videoene og bedømme selv hva de mener.