Mens rasistisk generalisering og stigmatisering av hvite mennesker pågår for fullt — ikke bare uimotsagt i de redaktørdtyrte […]