KGBs aktive tiltak mot Vesten.

I vedlagte linker forklarer en KGB avhopper hva som har skjedd i USA etter en svært lang KGB styrt propaganda operasjon. “Subversjon”.

Annonser
Read More