Mens folk flest kniper inn der de kan for å blant annet greie å fore bomselskapene med penger, […]