I takt med at sensuren på facebook øker har Rapport-X nå opprettet en egen kanal på det alternative […]