Mens både politi, politikere og media kjører den svenske suksessoppskriften, med ingrediensene fornektelse, naivitet og løgn, og har […]